Příběh, který začal jako malý

obchod s koloniálním zbožím

Z KAŽDÉHO KONTINENTU AŽ DO MÉSTA ULM

Koření, ovoce, káva, čaj: Když Christoph Seeberger v roce 1844 založil ve městě Ulm svůj obchod s koloniálním zbožím, exotické zboží se dopravovalo po moři, po Dunaji nebo po zemi. Zatímco místní stavitelé budovali ve městě jednu z největších kostelních věží na světě, Christoph Seeberger stavěl základy rodinné firmy, která úspěšně funguje už několik generací.

 

 

MILNÍKY V NAŠÍ HISTORII

Poznejte tři generace rodiny Seebergerů. Udělejte si s námi krátký výlet do minulosti. Od našeho založení až po současnost.

 

 

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI V 19. STOLETÍ

Založením obchodu s koloniálním zbožím v Ulmu roku 1844 přinesl obchodník Christoph Seeberger k Dunaji exotické zboží jako koření, ovoce, kávu a čaj. Zrodila se tak rodinná firma Seeberger.
V polovině 19. století nastal skutečný rozmach v pití kávy. Klesla totiž její cena, a našla si tak cestu do kuchyní a šálku i těch méně movitých. Seebergerův syn Friedrich si této příležitosti všiml a začal pražit kávu Seeberger pro rostoucí klientelu milovníků tohoto nápoje. Vybral si k tomu nejlepší místo – Marktplatz, hlavní náměstí v Ulmu.

NOVÁ GENERACE PRO 20. STOLETÍ

Již zavedená společnost Seeberger přežila dvě světové války a jejich dramatické důsledky pro potravinářský průmysl. V roce 1952 se společnost pod vedením Julia Rohma staršího zaměřuje na svou hlavní činnost: dovoz vysoce kvalitních káv, sušeného ovoce a ořechů. Zkrátka specialit z celého světa.
Rozšiřování a investice do nových technologií vytváří cestu k úspěchu. Julius Rohm starší vidí příležitost v přicházejících samoobslužných prodejnách. Potraviny se totiž dříve prodávaly pouze „přes pult“. Začne proto balit ovoce a ořechy, aby jim zajistil optimální ochranu, čímž vytváří novou produktovou skupinu v tomto odvětví. V roce 1985 předává žezlo svému synovi. Doktoru J. Rohmovi, který se od té doby stará o nákup a provoz.

SEEBERGER V ROCE 2000

Krátce po začátku nového tisíciletí přebírá Clemens Keller, synovec doktora Julia Rohma, plnou odpovědnost za společnost, přičemž do jeho působnosti spadá nákup a provoz. Volí podobně dlouhodobý přístup jako jeho předchůdci a iniciuje expanzi. Za účelem rozšíření skladovacích prostor byl v roce 2013 vybudován sklad s téměř 25 000 paletovými místy. Se stávající budovou a výrobou je propojen působivým mostem.